ศาสนสถาน
กลับหน้าแรก
               ศาสนาซิกข์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๑๒ ที่แคว้นปัญจาบซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย โดยมีพระศาสดานานักเทพ เป็นพระศาสดาองค์แรก พระองค์ทรงประสูติที่เมืองทัลวันดี (Talvandi) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลาฮอร์ (ปัจจุบันอยู่ในเขตแคว้นปัญจาบของปากีสถาน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 ไมล์ ปัจจุบันนี้เมืองที่ประสูติของพระองค์ได้เปลี่ยนเมืองเป็นเมือง “นันกาน่าซาฮิบ”ตามนามของพระศาสดาคุรุนานักเทพ

              พระศาสดาคุรุนานักเทพมีความสนใจในศาสนา ได้ศึกษาศาสนาฮินดู และอิสลามมาแต่เยาวว์วัยและได้สนทนาธรรมกับนักบุญของทั้งสองศาสนา เมื่อเป็นหนุ่มพระองค์แต่งงานมีครอบครัว ต่อมาได้แยกตัวไปศึกษาและพิจารณาธรรม เมื่อค้นพบหลักธรรมแล้ว (ด้วยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า) พระองค์ได้เสด็จออกเผยแพร่และแสดงหลักธรรมแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและความเชื่อถือ

               ช่วงเวลานั้น ประเทศอินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โมกุล ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่ชนส่วนใหญ่ในอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนาทั้งสอง พระศาสดาคุรุนานักเทพได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สั่งสอนให้ทั้งสองฝ่ายสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยกซึ่งกันและกัน พระองค์มีสาวกในเบื้องต้นเพียงสองคน คนหนึ่งเป็นชาวชนบทฮินดู อีกคนหนึ่งเป็นนักดนตรีชาวมุสลิม ทั้งสองคนนี้ติดตามพระองค์ไปสอนศาสนาในที่ต่างๆ ในการเผยแพร่หลักธรรม พระศาสดาทรงบรรยายหลักธรรมเป็นโศลกหรือกาพย์กลอนในภาษาปัญจาบีและภาษาท้องถิ่นที่พระองค์เดินทางไป สาวกคนที่เป็นนักดนตรีก็ดีดเครื่องคนตรีให้เข้ากับทำนองเพลงบทสวด ปรากฏว่ามีชาวบ้านและคนทั่วไปจะมาฟังและให้ความสนใจมากมายในทุกแห่ง
              

ชาวซิกข์ต้องเข้าพิธีรับอมฤตและรักษาศาสนาลักษณ์ 5 ประการไว้ประจำกาย คือ

เกศา – ไว้หนวดเคราและผม

 

 1. เกศา – ไว้หนวดเคราและผมโดยไม่ตัดตลอดชีวิต คงรักษาไว้ในรูปที่ธรรมชาติประทานให้
กังฆะ
 
 
 
 
 
 
 

2. กังฆะ – หวีไม้เพื่อทำความสะอาดเกศา

กาแชร่า
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กาแชร่า – กางเกงในขาสั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางและควบคุมกามอารมณ์

 

การ่า
 
 
 
 
 
 
 

4. การ่า – กำไลเหล็กสวมที่มือขวา เพื่อรำลึกถึงคำปฏิญานและเตือนสติก่อนการกระทำผิดหรือชั่วร้าย

กีรปาน
 
 
 
 

5. กีรปาน – กริช หรือ ดาบเพื่อป้องกันตนเองและผู้อ่อนแอที่ถูกกดขี่

 และได้ทรงบัญญัติศาสนวินัย 4 ประการให้ชาวซิกข์ถือปฏิบัติ คือ

  • ห้ามการกระทำที่ล่วงเกินต่อเกศา (ห้ามการตัด ถอน หรือโกน)
  • ห้ามรับประทานอาหารที่เตรียมจากเนี้อสัตว์ที่ถูกฆ่าอย่างทรมาน
  • ห้ามประพฤติผิดและล่วงเกินทางเพศกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตน
  • ห้ามเสพยาสูบหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบ

 

© สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร