Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 
 
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
วิสาขบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
    
     
 
 
.....ขณะนี้กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในระบบออนไลน์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2558 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จำนวน 8,320 คน ตั้งแต่รหัส RN10073422 ถึง รหัส RN10140922 ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ www.hajthailand.net หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8795 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....

   

 
 
 
  การประชุมกรมการศาสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมกรมการศาสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม
  วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดอินทรวิหาร

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กรมศุลกากร กรมบังคับคดี กรมพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร
  การประชุมเตรียมการกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน " การประชุมเตรียมการกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา "
  การอบรมค่ายธรรมบุตร-ธรรมธิดา

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด "การอบรมค่ายธรรมบุตร-ธรรมธิดา" โดยมีพระวิทยากรจากกลุ่มเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีมาบรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  การแสดงธรรมะอารมณ์ดี ณ สยาม

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละ ประชาชน ร่วมโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ณ สยาม" ในกิจกรรม "การแสดงธรรมะอารมณ์ดี ณ สยาม"
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ (22/06/2558)
  พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ (17/06/2558)
  เรื่อง หนังสือนำนมัสการ/เรียน เจ้าคณะเขต เจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการเขต ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด (22/05/2558)
  ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิ โดยการขอสถานที่ติดตั้งเครื่องถวายพระพรออนไลน์ (19/05/2558)
  กำหนดการเข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร (18/05/2558)
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 (14/05/2558)
  กรมการศาสนาประกาศรายชื่อโควตาผู้แสวงบุญครบ 10,400 คน พี่น้องมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (06/05/2558)
  ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย (20/03/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ข่าวสารกฐินพระราชทาน
 
 
 
                                 
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 " เมืองไทย เมืองคนดี " ศูนย์รวมคนทำดี
 
 

 

ป้ายประกาศ (Banner) ประชาสัมพันธ์
           
   
 
รัฐบาลไทย
 
ROYAL THAI GOVERNMENT
 
 

 

 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  (เอกสาร Download) แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐาน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ศพอ.)
  แบบสำรวจวัด ชุมชนและสถานศึกษา สำหรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  หัวข้อบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  กิจกรรมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฯ ไตรมาส 2-3 ให้สำนักงานวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
  แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับระเบียนกรมการศาสนา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๔
  แนวทางการดำเนินงานค่ายคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  (รายชื่อที่พัก) โครงการประชุมเสาวนา เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรมฯ
  โครงการประชุมเสวนาพลัง บวร ( บ้าน-วัด-โรงเรียน ) ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่ชุมชนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 ( งบประมาณ )
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  เพลง สัจจะอุบาสก - อุบาสิกา (ศีล 5)
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด พ.ศ.2553
  ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2523
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ ศป 0020/ว57 ลว 11 พค.58 เรื่อง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
  ที่ วธ 0204/1822 ลว 27 พค.2558 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ที่ นร 0704/ว73 ลว 22 พค.2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบ
  ที่ วธ 0210/ว 459 ลว 12 พค.2558 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ สนง. ปปง. เรื่อง ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑
  ที่ วธ 0203.6/ว96 ลว 30 เมย.58 เรื่อง ประกาศรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOr) และราคากลาง ผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๓)
  ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ครั้งที่ ๓)
  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ัั่ง (ดีเซล) ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ประกวดราคาจัดซื้อผ้าไตรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
  จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...บนเส้นทางบุญทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
  TOR และเอกสารประกวดการเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน (ครั้งที่ีี่๒) ตามประกาศกรมการศาสนาลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยาตำราหลวง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

ipv6 ready

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
  ipv6 ready

     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗