Google ภายใน
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
 
 
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
วิสาขบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
    
     
   
   
.....ขณะนี้กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในระบบออนไลน์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2558 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จำนวน 8,320 คน ตั้งแต่รหัส RN10073422 ถึง รหัส RN10140922 ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ www.hajthailand.net หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8795 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....

  การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานใน"การประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ พร้อมด้วย ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒
  วันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดพระยายัง เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กรมปศุสัตว์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เเละอุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรม โดยมี พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง เป็นประธานสงฆ์เเละองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพระยายัง เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานใน "งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘"
  สักการะมุทิตาจิตและร่วมงานอภิลักขิตมงคล อายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นาย กฤษญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าสักการะมุทิตาจิตและร่วมงานอภิลักขิตมงคล อายุวัฒนมงคล ครบ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
  กรมการศาสนาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่ผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่ผู้เสียชีวิต เเละประกอบพิธีมอบอัฐิแก่ญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ณ วัดเทพลีลา เขต รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (02/09/2558)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (02/09/2558)
  คลินิกคุณธรรม ในสถานศึกษา (01/09/2558)
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2558 (01/09/2558)
  กำหนดการงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (26/08/2558)
  การ์ดวันนี้วันพระ และพรุ่งนี้วันพระ (07/08/2558)
  คำกล่าวถวายเทียนพรรษา (29/07/2558)
  โครงการประกวดภาพถ่าย แชะ โชว์ ไลค์ ภาพแห่งความประทับใจ...ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558 (17/07/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ข่าวสารกฐินพระราชทาน
 
 
 
                                 
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 " เมืองไทย เมืองคนดี " ศูนย์รวมคนทำดี
เมืองไทย เมืองคนดี ศูนย์รวมคนทำดี
ดูทั้งหมด
 Youtube กรมการศาสนา
 
 

 

ป้ายประกาศ (Banner) ประชาสัมพันธ์
           
   
 
รัฐบาลไทย
 
ROYAL THAI GOVERNMENT
 
 

 

 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2558
  แบบสอบถามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาพระภิกษุหรือสามเณรโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๕๘
  เอกสารประกอบการประชุมพิธีรับผ้าไตรพระราชทาน วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  (เอกสาร Download) แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐาน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ศพอ.)
  แบบสำรวจวัด ชุมชนและสถานศึกษา สำหรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  หัวข้อบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  กิจกรรมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดูรายการทั้งหมด
 ข่าวจากสื่อสารมวลชน
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  เพลง สัจจะอุบาสก - อุบาสิกา (ศีล 5)
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา
  ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด พ.ศ.2553
  ระเบียบว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2523
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ด่วนที่สุด ที่ วธ 0210/683 ลว. 17 กค.2558 เรื่อง ขอให้ดาวน์โหลดและตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Quida ข้อ ๕.๑.๑ จากเว็ปไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  ที่ วธ 0203.6/ว 262 ลว 26 สค.58 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
  ด่วนที่สุด ที่ วธ 0204.4/ว2965 ลว 25 สค.58 เรื่อง สรุปข้อสังการของนายกรัฐมนตรี (วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
  ด่วนที่สุด ที่ วธ 0204.4/ว 2853 ลว 19 สค.58 เรื่อง การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างคืน
  ที่ วธ 0203.6/ว 246 ลว 11 สค.2558 เรื่อง แจ้งความสำนักพระราชวัง แจ้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมเสด็จพระราชกุศลในการทรงหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOr) และราคากลาง ผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๓)
  ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๒)
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าไตรจีวรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ครั้งที่ ๓)
  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเชล) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ัั่ง (ดีเซล) ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ราคากลางจัดจ้างทำต้นฉบับและหนังสือ "ศาสนาในประเทศไทย"
  ประกวดราคาจัดซื้อผ้าไตรและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
  จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...บนเส้นทางบุญทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
  TOR และเอกสารประกวดการเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน (ครั้งที่ีี่๒) ตามประกาศกรมการศาสนาลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยาตำราหลวง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

ipv6 ready

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
  ipv6 ready

     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗