Google ภายใน
 
 
ระบบฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ กรมการศาสนา
วารสารสายตรงศาสนา
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางศาสนา (E-Library)
ระบบฐานข้อมูล สถานปฏิบัติธรรม E-Service
ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน
ระบบติดตามประเมินผลโครงการกรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กรมการศาสนา
ระบบ E-learning กรมการศาสนา
ระบบบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมการศาสนา
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการศาสนา
เกมคุณธรรม ภาค ๑ - ๓
ระบบ E-Card กรมการศาสนา
ระบบเกียรติบัตรออนไลน์กรมการศาสนา
หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Khondee.net / Khondee.dra.go.th
คณะกรรมการส่งเสริมการอัจย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลมัสยิด
กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Public Information Center
หนังสือศาสนพิธี ในพระราชพิธี
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานของกรมศาสนา
สวดมนต์ข้ามปี
มาฆบูชา57
วิสาขบูชา57
กระดานถาม-ตอบ
    
     
 
 
.....ขณะนี้กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในระบบออนไลน์ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2558 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จำนวน 8,320 คน ตั้งแต่รหัส RN10073422 ถึง รหัส RN10140922 ซึ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ www.hajthailand.net หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2422 8795 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.....
 
 
 
  ต้อนรับสมาคมไทย-เนปาลีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นาย นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเเละ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วย ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาต้อนรับสมาคมไทย-เนปาลีเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ
  พิธีปิดเเละมอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีปิดเเละมอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ชนะ "การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา
  การหารือ "การดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการหารือ "การดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในสถานศึกษา"
  บันทึกเทปรายการ "สนทนาฮัจญ์"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมในการบันทึกเทปรายการ "สนทนาฮัจญ์" พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ในหลักคำสอนของศาสนาและสร้างความเข้าใจ
อ่านข่าวทั้งหมด
 
  เรื่อง หนังสือนำนมัสการ/เรียน เจ้าคณะเขต เจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการเขต ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด (22/05/2558)
  ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิ โดยการขอสถานที่ติดตั้งเครื่องถวายพระพรออนไลน์ (19/05/2558)
  กำหนดการเข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร (18/05/2558)
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 (14/05/2558)
  กรมการศาสนาประกาศรายชื่อโควตาผู้แสวงบุญครบ 10,400 คน พี่น้องมุสลิมสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (06/05/2558)
  ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย (20/03/2558)
  ช่องทางในการจองและตรวจสอบการจองเป็นเจ้าภาพ พระกฐินพระราชทาน (19/03/2558)
  กรมการศาสนา ขยายเวลาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้แสวงบุญขั้นตอนที่ ๒ อีกครั้ง ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ (03/03/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด
 
ข่าวสารกฐินพระราชทาน
 
 
 
                                 
ข่าวสารกิจการฮัจย์
 
 
 " เมืองไทย เมืองคนดี " ศูนย์รวมคนทำดี
 
 
YouTube กรมการศาสนา
 
 
Facebook กรมการศาสนา
 
 
 
ป้ายประกาศ (Banner) ประชาสัมพันธ์
 
 
 ข่าวสารโครงการของกรมการศาสนา
  แบบสำรวจวัด ชุมชนและสถานศึกษา สำหรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  หัวข้อบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  กิจกรรมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ
  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฯ ไตรมาส 2-3 ให้สำนักงานวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
  โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ส่วนกลาง)
  แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
ดูรายการทั้งหมด
 เอกสารเผยแพร่
วีดีโอข้อมูลเผยแพร่
  (YouTube) เพลงค่านิยม 12 ประการ เผยแพร่ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O4FlvluwaQw&feature=youtu.be
  (YouTube) คลิปข่าว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เผยแพร่ทาง http://www.YouTube.com/drathai
  (ดาวน์โหลด) คลิปข่าว ออกอากาศ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
  (ดาวน์โหลด) ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดขอนแก่น
  สัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ดูทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่(DOWNLOAD)
Powerpoint ประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
ภาพรับเกียรติบัตรฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี ๒๕๕๗
ดูทั้งหมด
ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ปฏิทินครวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
  ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ดูทั้งหมด
ระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทางการดำเนินงานของกรมการศาสนา
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2557
  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ฯ
ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ดูทั้งหมด
หนังสือเวียน
  ที่ วธ 0204.4/ว1435 ลว 28 เมย.58 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
  ที่ วธ 0204.4/ว 1432ลว 28 เมย.58 เรื่อง แจ้งให้กระทรวงวัฒนธรรมทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนคราวประชุม ครม.วันที่ ๗ เม.ย.๕๘) ๑ ด้านเศรษฐกิจ
  ที่ วธ 0204.4/ว 1434 ลว.28 เมย.58 เรื่อง เรื่อง ขอแก้ไขถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำราชาศัพท์ของ
  ที่ วธ 0203.6/ว 81 ลว.30 มีค.58 เรื่อง การปรับโครงสร้างตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ที่ พม0702/ว1371 ลว.20 มีค.58 เรื่อง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แจ้งเวียนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ดูทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนข้าราชการ
 ข่าวประกวดราคาและการจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๓)
  ร่างขอบเขตของงาน TOR จัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๒)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล (แก้ไขครั้งที่ ๑)
ดูทั้งหมด
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ัั่ง (ดีเซล) ด้วยวธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔)
  ประกวดราคาจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภคและยาตำราหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ไหว้พระ 9 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม...บนเส้นทางบุญทั่วไป ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  จัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคา/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  TOR และเอกสารประกวดการเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๘ คัน (ครั้งที่ีี่๒) ตามประกาศกรมการศาสนาลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยาตำราหลวง ประจำปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศกรมการศาสนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี ๒๕๕๘
  ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมการศาสนา ปี ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด
ประชุม อบรม และสัมมนา ตารางกิจกรรม    
 
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 
 
สมัคร ยกเลิก


 
สมบัติชาวพุทธ ชุดที่ ๒ การสวดมนต์หมู่

ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน

 • ตอนที่ ๖ กติกาการตัดสิน
 • ตอนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน
 • ตอนที่ ๔ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัยท
 • ตอนที่ ๓ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 • ตอนที่ ๒ ประวัติการสวดมนต์
 • ตอนที่ ๑ การสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระรัตนตรัย
 •  ดูทั้งหมด

  วีดีโอข้อมูลเผยแพร่หมวดอื่น >>

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
  รัฐบาลไทย
  111 ศูนย์บริการประชาชน
  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผ่าน GCC 1111
  เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  หลักศูตรเศรฐกิจพอเพียง
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยด้านคอมฯ ประเทศไทย
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

  ผู้ออนไลน์ขณะนี้
  กระทรวงวัฒนธรรม
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม
  แหล่งรวมสินค้าทางวัฒนธรรม Thailand Cultural E-Market
  ศอ.บต.
  การให้บริการข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ ของกรมการศานา
   
   
     
  © สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมการศาสนา ห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  Department of Religious Affairs  ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : dra@dra.mail.go.th

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๔ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๗