ค้นหาข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ทะเบียนเลขที่ ชื่อ ศพอ.
จังหวัด อำเภอ
ตำบล
  

รายงานสถิติ ศพอ.>>

ลำดับที่ รายชื่อ ศพอ. ดูรายละเอียด
2631
ทะเบียนเลขที่ : 165/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดบ้านดอนใหญ่
ที่อยู่ : ตำบล ดอนใหญ่  อำเภอ คง  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2632
ทะเบียนเลขที่ : 166/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดหนองบุนนาก
ที่อยู่ : ตำบล หนองบุนนาก  อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2633
ทะเบียนเลขที่ : 167/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดหนองจาน
ที่อยู่ : ตำบล ลุงเขว้า  อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2634
ทะเบียนเลขที่ : 168/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
ที่อยู่ : ตำบล บ้านใหม่  อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2635
ทะเบียนเลขที่ : 169/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดหนองลูกควาย
ที่อยู่ : ตำบล แหลมทอง  อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2636
ทะเบียนเลขที่ : 170/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดใหม่ศรีสุข
ที่อยู่ : ตำบล หนองตะไก้  อำเภอ หนองบุญมาก  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2637
ทะเบียนเลขที่ : 171/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดด่านนอก
ที่อยู่ : ตำบล ด่านจาก  อำเภอ โนนไทย  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2638
ทะเบียนเลขที่ : 172/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดบ้านพระ
ที่อยู่ : ตำบล ด่านใน  อำเภอ ด่านขุนทด  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2639
ทะเบียนเลขที่ : 173/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดมะขามน้อย
ที่อยู่ : ตำบล ด่านนอก  อำเภอ ด่านขุนทด  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
2640
ทะเบียนเลขที่ : 174/2553
ชื่อ ศพอ. : วัดโนนค่าง
ที่อยู่ : ตำบล อุดมทรัพย์  อำเภอ วังน้ำเขียว  จังหวัด 
เบอร์โทรศัพท์ : 
หน้า : |<  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 >> >| จำนวนรายการ 3712 รายการ
กลับขึ้นด้านบน