ค้นหาข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ทะเบียนเลขที่ ชื่อ ศพอ.
จังหวัด อำเภอ
ตำบล
  

รายงานสถิติ ศพอ.>>

ลำดับที่ รายชื่อ ศพอ. ดูรายละเอียด
1
ทะเบียนเลขที่ : 456
ชื่อ ศพอ. : วัดพระนารายณ์มหาราช
ที่อยู่ : ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-253900
2
ทะเบียนเลขที่ : 619
ชื่อ ศพอ. : วัดสุทธจินดา วรวิหาร
ที่อยู่ : ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-245717
3
ทะเบียนเลขที่ : 901
ชื่อ ศพอ. : วัดบึง
ที่อยู่ : ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-244692
4
ทะเบียนเลขที่ : 591
ชื่อ ศพอ. : วัดหนองจอก
ที่อยู่ : ตำบล บ้านโพธิ์  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-206330
5
ทะเบียนเลขที่ : 1459
ชื่อ ศพอ. : วัดยองแยง
ที่อยู่ : ตำบล หนองระเวียง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : -
6
ทะเบียนเลขที่ : 692
ชื่อ ศพอ. : วัดศีรษะละเลิง
ที่อยู่ : ตำบล ในเมือง  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-213044
7
ทะเบียนเลขที่ : 1493
ชื่อ ศพอ. : วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม
ที่อยู่ : ตำบล หนองไผ่ล้อม  อำเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-275132
8
ทะเบียนเลขที่ : 
ชื่อ ศพอ. : วัดโพธิ์นิมิตร
ที่อยู่ : ตำบล สะแกราช  อำเภอ ปักธงชัย  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-450353
9
ทะเบียนเลขที่ : 1334
ชื่อ ศพอ. : วัดบางนรา
ที่อยู่ : ตำบล บางนาค  อำเภอ เมืองนราธิวาส  จังหวัด นราธิวาส
เบอร์โทรศัพท์ : 073513924
10
ทะเบียนเลขที่ : 
ชื่อ ศพอ. : วัดพรหมราช
ที่อยู่ : ตำบล ตูม  อำเภอ ปักธงชัย  จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-441929
หน้า : 1 2 3 4 5 >> >| จำนวนรายการ 3697 รายการ
กลับขึ้นด้านบน