Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

|

ที่อยู่ติดต่อ

Address
:

กรมการศาสนา ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 เลขที่ 666, ถนนบรมราชชนนี, แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม., 10700

Tel.
:
02-2422-8771
Fax
:
02-xxx-xxxx
Email
:
dra@dra.mail.go.th
Website
:
www.dra.go.th
Social Network
|

แบบฟอร์มการติดต่อ