Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

Home ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  • แผนที่ประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปฎิทินกิจกรรม
2018-11