ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑


ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัด และพุทธศาสนสถาน ใกล้บ้าน ด้วยการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง
ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

 

สามารถดาวน์โหลด ป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iV_uMXaNlzqyqxf2A3SytyfcCbkwHFNe
รูปภาพประกอบ
วิดีโอประกอบ
JW Player goes here
JW Player goes here
สปอต 60 วินาที