ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วม เทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ระหว่างวันที ๙ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วม
เทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ
ระหว่างวันที ๙ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑


ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่เอกสารประกอ ด้านล่าง
รูปภาพประกอบ