ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒


 
          สามารถดาวน์โหลดสปอต สวดมนต์ข้ามปี ได้ที่นี่

                      สปอต สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ 30sec


                      สปอต สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ 45sec

 
รูปภาพประกอบ