ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รัฐบาล...เชิญชวนชาวพุทธ "ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 2562 น้อมนำหลักธรรมประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข

รัฐบาล...เชิญชวนชาวพุทธ "ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 2562 น้อมนำหลักธรรมประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข