ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย นายมัสวิน นันทเสน (ติ๊กชีโร่) จากมูลนิธิการจัดทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ ๓R)

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบเพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดย นายมัสวิน นันทเสน (ติ๊กชีโร่) จากมูลนิธิการจัดทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ ๓R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด mv เพลง 3 อาร์สา ตามเว็บลิ้ง ด้านล่าง
รูปภาพประกอบ