ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๑๕

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๑๕ สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์