<--faq<--faq<-- กรมการศาสนา

ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ หน้า 1

1

จะขอหลักฐานเอกสารที่กรมการศาสนาได้รับจากกรมป่าไม้ในการยกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้กรมการศาสนาใช้ทำประโยชน์

3 ต.ค. 61

ชลรชา

2

ผิดหรือไม่

6 ก.พ. 61

ปิยะนุช

3

วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินปี 2560

19 ก.ย. 60

วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์

4

กรมการศาสนามีหลักสูตรเป็นของตนเองหรือไม่

15 ส.ค. 60

นริศรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

5

วัดที่มีอักษร ม อยู่ในวงเล็บต่อท้ายชื่อวัดหมายถึงอะไร

15 มิ.ย. 60

ไพศาล เนียมสมบุญ

6

วัดที่มีอักษร ม อยู่ในวงเล็บต่อท้ายชื่อวัดหมายถึงอะไร

15 มิ.ย. 60

ไพศาล เนียมสมบุญ

7

การแข่งขันบรรยายธรรมระดับประเทศ

17 เม.ย. 60

นางจริยา จันทร์บุญ

8

คุณธรรมจริยธรรม

6 มี.ค. 59

ทูน

9

หนังสือ ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก (ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ประกาศใช้ปัจจุบัน)

6 พ.ย. 58

นายประทีป ชาติเสนา

10

ผิดไหม

22 ต.ค. 58

รักศาสนา


1