ศาสนสถาน

มัสยิดยารีย๊ะห์ บ้านคลองลึก

หัวข้อ ข้อมูลศาสนสถาน
ชื่อศาสนสถาน  มัสยิดยารีย๊ะห์ บ้านคลองลึก
ศาสนา  ศาสนาอิสลาม
นิกาย  
เลขที่ตั้ง  
หมู่  
ซอย  
ถนน  
ภาค  ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา
อำเภอ/เขต  เมืองสงขลา
ตำบล/แขวง  พะวง
รหัสไปรษณีย์  91000
เบอร์โทร  
Fax  
E-mail  
เว็บไซต์  
สถานะ  ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Facebook  
Line  

แผนที่จาก Google Map