ศาสนสถาน

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

หัวข้อ ข้อมูลศาสนสถาน
ชื่อศาสนสถาน  อาสนวิหารอัสสัมชัญ
ศาสนา  ศาสนาคริสต์
นิกาย  โรมันคาทอลิก
เลขที่ตั้ง  23 เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
หมู่  
ซอย  เจริญกรุง 40
ถนน  ถ.เจริญกรุง
ภาค  ภาคกลาง
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต  เขตบางรัก
ตำบล/แขวง  แขวงบางรัก
รหัสไปรษณีย์  10500
เบอร์โทร  0-2233-7120
Fax  0-2234-3414
E-mail  
เว็บไซต์  
สถานะ  ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Facebook  
Line  

แผนที่จาก Google Map