ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[4-พ.ย.-2566 | แนวหน้า] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

img

รูปภาพ