ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[29-ธ.ค.-2558/บ้านเมือง] ประกวดภาพสวดมนต์ ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

img

ประกวดภาพสวดมนต์ ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ บ้านเมือง ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมการศาสนาได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559 ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 18.00-00.30 น.

รูปภาพ

เอกสารประกอบ