ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[06-ม.ค.-2559/คม ชัด ลึก] ยืดสวดมนต์ข้ามปีหวังขยายทั่วโลก

img

ยืดสวดมนต์ข้ามปีหวังขยายทั่วโลก คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกรมการศาสนาว่า กรมการศาสนาได้ประเมินกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ที่จัดขึ้นปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีประชาชนร่วมสวดมนต์ยังวัดที่จัดกิจกรรม 23,423 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 1.2 ล้านคน

รูปภาพ

เอกสารประกอบ