ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[05-ม.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] สวดสาธยายพระไตรปิฎก88พรรษา-5ธันวามหาราช

img

สวดสาธยายพระไตรปิฎก88พรรษา-5ธันวามหาราช ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดพิธีสวดสาธยายพระไตรปิฎกฉบับแปลบาลี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 มี พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตตคุตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และเจ้าคณะภาค 4 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

รูปภาพ

เอกสารประกอบ