ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [30-เม.ย.-2559/ไทยรัฐ] ติวเยาวชนสมานฉันท์ใช้ศาสนาสร้างสันติ

  ติวเยาวชนสมานฉันท์ใช้ศาสนาสร้างสันติ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รมว.วัฒนธรรม กล่าวเปิดงานค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา ประจำปี 2559 ว่า กรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยคัดเลือกเยาวชนจำนวน 100 คน มาเข้าค่ายทำกิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนหลักคำสอนของแต่ละศาสนาร่วมกัน ภายใต้การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

  อ่านต่อ
 • [30-เม.ย.-2559/ไทยรัฐ] ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง: บวชสามเณร

  ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง: บวชสามเณร ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี 2559 จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ที่วัดมหาธาตุ

  อ่านต่อ
 • [01-พ.ค.-2559/ไทยโพสต์] วัดบางเกาะเทพศักดิ์อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย

  วัดบางเกาะเทพศักดิ์อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทย ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สราวุฒิ ศรีธนานันท์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตั้งอยู่ในตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประวัติไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง แต่พระครูปิยะ ธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์ กล่าวว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ เช่น บริเวณหน้าอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ "เทพ ทันใจ" หรือเทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชคลาภ เป็นเทพจากประเทศพม่า ว่ากันว่าท่านใดที่มาขอพรและตั้งจิตอธิษฐานกับเทพทันใจส่วนใหญ่จะสมหวังกลับไปเกือบทุกคน

  อ่านต่อ
 • [01-พ.ค.-2559/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก..โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูร้อนนี้เช่นกัน ผู้ปกครองส่งบุตรหลานบวชสามเณรฤดูร้อนกว่า 4 แสนคน นับว่า กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ทำงานเข้าถึงเครือข่ายพุทธศาสนิกชน

  อ่านต่อ
 • [02-พ.ค.-2559/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ชวนร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกสนามหลวง

  ชวนร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกสนามหลวง เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชาชูปถัมภ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559

  อ่านต่อ
 • [02-พ.ค.-2559/มติชน] ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: สามเณรธรรมาสน์ทอง

  ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: สามเณรธรรมาสน์ทอง มติชน ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็น ปธ.ในพิธี ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อเร็วๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [03-พ.ค.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: ชุมชนคุณธรรม

  ภาพข่าว: ชุมชนคุณธรรม ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วม ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

  ที่ นร 0109/ว2340 ลงวันที่ 18 มีค.2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้ง ชื่อพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ว่า "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" กำหนดระยะเวลาจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

  อ่านต่อ
 • กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี

  หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค 0313/ว42 ลว.8 มีค.2559 ได้ส่งประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เปิดบริการจ่ายแลกผ่านระบบ e-catalog ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีหนังสือที่ วช 0003/ ว1528 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนา ภายใน 30 พค.2559

  อ่านต่อ
 • ขอความร่วมมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ

  กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว106 ลว. 2 มีค.2559 ขอความร่วมมมือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาเลือ่กซื้อบัตรโดยสารจากสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

  อ่านต่อ
 • ขอความร่วมมือจัดและดูแลสถานที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี

  กรมควบคุมโรค มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ 0210/341 ลว. 4 มีค.2559 ขอความร่วมมือหน่วยราชการจัดและดูแลให้สถานที่ทำงาน อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่งของหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดเป็นเขตปลอดบุหรี และเดิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู่่ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

  อ่านต่อ