ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [06-เม.ย.-2559/คม ชัด ลึก] วธ.จัดค่ายสมานฉันท์รับปิดเทอมดึงเยาวชนต่างศาสนาอยู่ร่วมกัน

  วธ.จัดค่ายสมานฉันท์รับปิดเทอมดึงเยาวชนต่างศาสนาอยู่ร่วมกัน คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ วธ. โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชวนเด็กเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

  อ่านต่อ
 • [07-เม.ย.-2559/คม ชัด ลึก] ชุมชนคุณธรรมพลัง'บวร'เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  ชุมชนคุณธรรมพลัง'บวร'เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เมื่อเร็วๆ นี้นายกฤษศญพงษ์ ศิริอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ต้อนรับ และบรรยายในหัวข้อ "บทบาทภาระหน้าที่การบริหารงาน การดำเนินงานของกรมการศาสนา" แก่คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 12

  อ่านต่อ
 • [07-เม.ย.-2559/บ้านเมือง] พระพรหมดิลกหนุน ศพอ.จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา

  พระพรหมดิลกหนุน ศพอ.จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา บ้านเมือง ฉบับวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 "พระพรหมดิลก" หนุน ศพอ.จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งบ่มเพาะ-พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลาย ด้าน "รมว.วธ." ดัน ศพอ.กว่า 4 พันแห่งทั่วประเทศขับเคลื่อนเป็น "ชุมชนคุณธรรมพลัง บวร" ต้นแบบ เน้นหลักธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ตั้งเป้าปี 59 มีชุมชนคุณธรรม 70 ชุมชน

  อ่านต่อ
 • สถานที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

  ปัจจุบัน วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป แม้ไทยเราจะนับเอาวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปีเป็นวัน ขึ้นปีใหม่แบบสากลนิยม แต่ไทยเรานิยมถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเป็นวัน “กลับบ้าน” ของประชาชนที่ไปอยู่ต่างถิ่นฐาน ซึ่งนิยมกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะญาติ พี่น้องและไปขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ยังถูกใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งต่อคนไทยและต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับการประกาศสงกรานต์ในปีนี้ ดังนี้ ๑. วันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (จุลศักราช ๑๓๗๘) เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๖ นาที ๓๕ วินาที จันทรคติ ตรงกับวันพุธ ขึ้นเจ็ดค่ำ เดือนห้า ปีวอก ๒. วันเถลิงศก ตรงกับวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ (จุลศักราช ๑๓๗๘) เวลา ๐ นาฬิกา ๓๔ นาที ๑๑ วินาที จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้นเก้าค่ำ เดือนห้า ปีวอก

  อ่านต่อ
 • [02-เม.ย.-2559/ไทยรัฐ] คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ชวนทำดีถวายพระเทพฯ

  คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ชวนทำดีถวายพระเทพฯ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 1 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า เนื่องในวันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรราา รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์

  อ่านต่อ
 • [03-เม.ย.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ชุมชนคุณธรรมพลัง'บวร'ผนึก'บ้าน-วัด-โรงเรียน'

  ชุมชนคุณธรรมพลัง'บวร'ผนึก'บ้าน-วัด-โรงเรียน' ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "บทบาทภาระหน้าที่การบริหารงาน การดำเนินงานของกรมการศาสนา" แก่คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ห้องประชุมกรม ชั้น 12

  อ่านต่อ
 • [05-เม.ย.-2559/ไทยโพสต์] งดงาม...สงกรานต์มอญ'บางขันหมาก'

  งดงาม...สงกรานต์มอญ'บางขันหมาก' ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เทศกาลสงกรานต์ปีนี้รณรงค์ให้คนไทยเล่นน้ำกันแบบประหยัด ให้ประพรมน้ำแทนการสาดน้ำโครมๆ และช่วยกันสืบทอดประเพณีไทยที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งสงกรานต์แต่ละพื้นที่จัดงานประเพณีแตกต่างกันไป แต่ละชุมชนก็จะคงวิถีวัฒนธรรม การละเล่น การแสดงท้องถิ่น และอาหารการกินในเทศกาลสงกรานต์ไว้ไม่ให้สูญหายไป

  อ่านต่อ
 • [06-เม.ย.-2559/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] วธ.ดันศพอ. 4 พันแห่งเคลื่อนพลังบวรตั้งเป้า 70 ชุมชนคุณธรรม

  วธ.ดันศพอ. 4 พันแห่งเคลื่อนพลังบวรตั้งเป้า 70 ชุมชนคุณธรรม ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดการเสวนาทางวิชาการ : ชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2559 โดยมีพระสงฆ์ ตัวแทนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

  อ่านต่อ
 • แบบรายงานผลการคัดเลือกการประกวดบรรยายธรรม

  แบบรายงานผลการคัดเลือกการประกวดบรรยายธรรม

  อ่านต่อ
 • [01-เม.ย.-2559/บ้านเมือง] คอลัมน์ ข่าวปลีก: บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

  คอลัมน์ ข่าวปลีก: บวชสามเณรภาคฤดูร้อน บ้านเมือง ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร แจ้งว่า วัดยานนาวา ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเขตสาทร และเครือข่ายสถานศึกษา จัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 369 รูป/คน ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2559

  อ่านต่อ
 • โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ "สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้ำช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙"

  โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ "สงกรานต์ในวัด ประหยัดน้ำช่วยชาติ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๕๙"

  อ่านต่อ
 • [01-เม.ย.-2559/ไทยรัฐ] คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: วธ.จัดค่ายปิดเทอม

  คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: วธ.จัดค่ายปิดเทอม ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม(วธ.) แถลงข่าวจัด “ค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559” ว่า วธ.จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน โดยหน่วยงานในสังกัดจะร่วมจัด เช่น กรมการศาสนา(ศน.)จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน และการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์

  อ่านต่อ