ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [08-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย] ซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศครั้งที่2 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

  ซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศครั้งที่2 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหารสำนักพระราชวัง กรมการศาสนา(ศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ศิษยานุศิษย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย พล.อ.ชูชาติบุญชัย รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ได้เข้าร่วมในการซ้อมเสมือนจริงใช้เส้นทางจริง ซึ่งถือเป็นการซ้อมครั้งที่2 โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน นั้น โดยภายหลังริ้วขบวนฯ ได้เคลื่อนออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ในเวลา 07.43 น. มาถึง พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสในเวลา 10.00 น. ตามกำหนดการ ซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการซ้อมเสมือนจริง ใช้เส้นทางจริง ครั้งที่ 2

  อ่านต่อ
 • [08-ธ.ค.-2558/ผู้จัดการรายวัน 360 องศา] ซ้อมริ้วขบวนพระสังฆราชยิ่งใหญ่

  ซ้อมริ้วขบวนพระสังฆราชยิ่งใหญ่ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้จัดการรายวัน360 - ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช เสมือนจริงครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ให้สวนนงนุชปรับภูมิทัศน์พระเมรุ วานนี้ (7 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.00น. ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา(ศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการซ้อมเสมือนจริง โดยมีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน

  อ่านต่อ
 • [09-ธ.ค.-2558/ข่าวสด] ฟังธรรม

  ภาพข่าว: ฟังธรรม ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นาย กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา โดยมีพระมหาสมศรี เตชธัมโม ผู้ช่วย เจ้าอาวาส เป็นองค์แสดง ที่วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • [09-ธ.ค.-2558/ข่าวสด] ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระราชพิธี พระศพ'สมเด็จพระสังฆราช'

  ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระราชพิธี พระศพ'สมเด็จพระสังฆราช' ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2558 ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานพระ พุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการซ้อมเสมือนจริงในเส้นทางจริง โดยมีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน

  อ่านต่อ
 • [09-ธ.ค.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ซ้อมฉลุย ริ้วขบวนสังฆราชฯ

  ซ้อมฉลุย ริ้วขบวนสังฆราชฯ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยึดธรรมเนียมโบราณ ราชประเพณี อาราธนา "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์"ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นั่งราชรถ-เสลี่ยงพระนำอ่าน พระอภิธรรม ในริ้วขบวนพระราชพิธี กว่า 1,400 คน ร่วมซ้อมใหญ่ริ้วขบวนงานพระราชพิธีพระศพ "สังฆราช" ครั้งที่ 2 อย่างสม พระเกียรติ สวนนงนุชรับหน้าที่ปรับภูมิทัศน์ จัดไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งพระเมรุเชิญ ผู้นำศาสนาจาก 14 ประเทศ พระธรรมทูต 41 รูป และพระสังฆาธิการทั่วประเทศ 547 รูปร่วมพิธี

  อ่านต่อ
 • [10-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] แลกเปลี่ยนด้านพุทธศาสนา กระชับความสัมพันธ์'ไทย-จีน'

  แลกเปลี่ยนด้านพุทธศาสนา กระชับความสัมพันธ์'ไทย-จีน' ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติ ไปจนถึงความร่วมมือทางด้านศาสนา จากการที่ไทยเป็นเมือง พุทธ และจีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคนนับถือ ศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้ นายจ้าว เว่ยซิง (Zhao Weixing) อธิบดีกรมการศาสนา นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายบุญยง ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมธุรกิจยุคใหม่ไทยจีน และ นายจ้าว ชุนเฉิน (Zhao Chunsen) ผู้แทนสมาคมธุรกิจใหม่ไทยจีน พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  อ่านต่อ
 • [08-ธ.ค.-2558/มติชน] พระราชทานเพลิงสังฆราชผู้นำชาวพุทธ'14ชาติ'ร่วม

  พระราชทานเพลิงสังฆราชผู้นำชาวพุทธ'14ชาติ'ร่วม มติชน ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้นำชาวพุทธ 14 ประเทศร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสังฆราช ท่านผู้หญิงบุตรีเผย 4 พันคนร่วมงานที่วัดเทพศิรินทร์ 16 ธ.ค. ซ้อมริ้วขบวนครั้งที่สองเรียบร้อยเกือบ 100% สมเด็จวัดปากน้ำรับนิมนต์ขึ้นราชรถนำริ้วขบวน เมื่อเวลา 07.43 น. วันที่ 7 ธันวาคม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย 2 ริ้วขบวน โดยริ้วขบวนที่ 1 ประกอบด้วย 1.กองทหารเกียรติยศ 2.รถพระนำและราชรถเชิญพระศพ และ 3.คณะศิษยานุศิษย์ และริ้วขบวนที่ 2 ประกอบด้วย 1.เสลี่ยงพระนำและราชรถเชิญพระศพ และ 2.เครื่องยศ พระราชาคณะ โดยมี พล.อ.ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ร่วมในการซ้อมเสมือนจริง ใช้เส้นทางจริง ครั้งที่ 2 ภายหลังการซ้อมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมริ้วขบวนกว่า 1,400 คน

  อ่านต่อ
 • [08-ธ.ค.-2558/เดลินิวส์] ซ้อมริ้วขบวน พระศพสังฆราช ครั้งที่2ราบรื่นสมพระเกียรติ

  ซ้อมริ้วขบวน พระศพสังฆราช ครั้งที่2ราบรื่นสมพระเกียรติ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รองเสนาธิการทหาร สรุปผลการซ้อมใหญ่ ริ้วขบวนงานพระราชพิธีพระศพ "สังฆราช" ครั้งที่ 2 เรียบร้อย-สมพระเกียรติ อธิบดีกรมการศาสนาเผยยึดธรรมเนียมโบราณราชประเพณี อาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั่งราชรถ-เสลี่ยงพระนำในริ้วขบวนพระราชพิธี เชิญผู้นำศาสนาจาก 14 ประเทศ พระธรรมทูต 41 รูป และพระสังฆาธิการ 547 รูปร่วมพิธี มอบสวนนงนุชปรับภูมิทัศน์ จัดไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งพระเมรุ

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

  อ่านต่อ
 • [07-ธ.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: พิธีฮัจย์

  ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: พิธีฮัจย์ มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็น ประธานใน "การประชุมคณะอนุกรรมการดูแลเงินประกันการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์" โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และ จนท.กรมการศาสนา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12 เมื่อเร็วๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [07-ธ.ค.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] ถวายพระพรในหลวงไทยรวมใจจุดเทียนชัยสว่างไสวปีติสวม'เสือเหลือง'ร้องเพลงสดุดีมหาราชาแน่นรพ.ศิริราช

  ถวายพระพรในหลวงไทยรวมใจจุดเทียนชัยสว่างไสวปีติสวม'เสือเหลือง'ร้องเพลงสดุดีมหาราชาแน่นรพ.ศิริราช เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ วัดพระแก้ว "พล.อ.ประยุทธ์" นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสว่างไสว ชาวเยาวราชจัดงานใหญ่ "ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา" ซาบซึ้งภาพประทับใจเสื้อเหลืองเงยหน้าร้องเพลงสดุดีมหาราชาไปทางห้องประทับโรงพยาบาลศิริราช รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯวันที่ 7 ธ.ค. โฆษกสำนัก นายกฯชวนแบ่งปันความรักไปให้เพื่อนต่างชาติทุกศาสนา นัดร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อทุกมุมโลกสร้างประวัติศาสตร์ 89 มือกลองร่วมกิจกรรม "กึกก้องด้วยภักดี" ถวายองค์ "อัครศิลปิน"

  อ่านต่อ
 • [06-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 11 ค่ำ เดือน12 ปีมะแม ...เข้าโหมดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่าด้วยงบประมาณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม หลังสำรวจการใช้งบฯประจำปี 2559 ของแต่ละกรมพบว่าไตรมาสแรก ใช้งบฯ ไม่เข้าเป้า จึงสั่งให้ทุกกรม "เดินหน้า"เบิกจ่ายงบให้ได้ร้อยละ 30 ภายในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งย้ำงบจ่ายแต่ละโครงการ กิจกรรมทำลงไปต้อง "โปร่งใส" ตรวจสอบได้ ที่สำคัญทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ ...งานส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น "งบฯ" เป็นปัจจัยการสนับสนุนให้งานเกิดการขับเคลื่อน เมื่อมองงบ43 ล้านบาท วธ.จัดลงไปให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) 76 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ค่านิยมความเป็นไทยในวิถีถิ่นอีกบุญประเพณี บางจังหวัดทำอะไรไม่ได้มากที่ควร เพราะแบ่งสรรงบแล้วได้แค่หลักแสน

  อ่านต่อ