ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวงห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวงห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคู่สมรส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีบวงสรวงห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ งานดังกล่าว ถือเป็นการสืบสานประเพณีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งเป็นประเพณีการจัดงานวัด แห่งแรกและแห่งเดียว ที่คงอยู่กับกรุงเทพมหานคร มาไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ปีการจัดงานกำหนดนับวันทางจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึงวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๐ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖