ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล THACCA เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล THACCA เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ