ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗๓ ปี องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗๓ ปี องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้แทนกล่าวสารแสดงความยินดีต่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบรอบ ๗๓ ปี ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) กรุงเทพมหานคร