ความรู้ทั่วไป

img
กลับ

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของกรมการศาสนาหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)