ความรู้ทั่วไป

 • 17 ส.ค. 58 66 views

  พระราชพิธีฉัตรมงคล

  วัน ฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์

 • 17 ส.ค. 58 97 views

  พระราชพิธีสงกรานต์

  วันสงกรานต์ หมายถึง วันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณ โดยนับวัน เดือน ปี ทางจันทรคติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เป็นต้นไป

 • 17 ส.ค. 58 88 views

  พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฯ

  พระ พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระแก้วมรกตนั้น เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระรัศมี 66 เซนติเมตร

 • 17 ส.ค. 58 50 views

  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช

  พระราชพิธีวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ เรียกว่า วันปิยมหาราช

 • 17 ส.ค. 58 59 views

  พระราชกุศลทรงบาตรขึ้นปีใหม่

  ประเพณีวันขึ้นปี ใหม่ของไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงถือวันทางจันทรคติขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่

 • 17 ส.ค. 58 89 views

  พระราชกุศลมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ปรากฏเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

 • 17 ส.ค. 58 59 views

  พระราชพิธีสังเวยพระป้าย

  พระป้ายหรือที่ ชาวจีนเรียกว่า เกสิน หมายถึง ป้ายชื่อของบรรพบุรุษ บุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้าน เพราะธรรมเนียมจีนเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ