ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกวดราคาจัดซื้อผ้าไตรจีวร สีพระราชนิยม (ไตรเต็ม) ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img