ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

img

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)