ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

img

กรมการศาสนา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ