ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] รอบกรุง

img

รอบกรุง กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรม-สัมมนา-การแสดงสินค้า 25 ธ.ค.-24 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดย 'กรมศิลปากร' อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญปางต่างๆ 9 องค์ ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสสักการะ ประดิษฐานให้ร่วมสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะ, กิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล โดย 'กรมศาสนา' จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.-3 ม.ค.

รูปภาพ

เอกสารประกอบ