ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

กำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

img

กำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดัลส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร