ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการศาสนา

img

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการศาสนา

รูปภาพ

เอกสารประกอบ