ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[03-ม.ค.-2559/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: 'กรมศิลปากร-พระสงฆ์' ต้องจริงใจร่วมมือปกป้องโบราณสถาน

img

คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: 'กรมศิลปากร-พระสงฆ์' ต้องจริงใจร่วมมือปกป้องโบราณสถาน โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้จัดงานสัมมนาถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนหมายเหตุสยามวัด ภายใต้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสัง ฆาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีพระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดเข้าร่วมกว่า 450 ชีวิต

รูปภาพ

เอกสารประกอบ