ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[26-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล

img

วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

รูปภาพ

เอกสารประกอบ