ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สป. วธ. สนย. ขอส่งสำเนาหนังสือ สคช. ที่ คสช(สลธ)/208 ลว.ที่ 7กค. 2560 เรื่อง ผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของ รบ. และ คสช.

img

สป. วธ. สนย. ขอส่งสำเนาหนังสือ สคช. ที่ คสช(สลธ)/208 ลว.ที่ 7 กค. 2560 เรื่อง ผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของ รบ. และ คสช. รายละเอียดตามเอกสารแนบ