ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] สวดมนต์ข้ามปี 2559

img

สวดมนต์ข้ามปี 2559 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปีนี้เป็นปีแรกที่ 'กระทรวงวัฒนธรรม' ร่วมกับ 'กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา' จัดงานปีใหม่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอ ความพิเศษแนวคิดการจัดงานด้วยการจัด สวดมนต์ข้ามปี เพื่อแสดงภาพ แห่งวิถีความเป็นไทย สร้างภาพลักษณ์ความสวยงามตามเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เว็บไซต์กรมการศาสนาระบุว่า การสวดมนต์ ทำให้เจริญสติและจิตเกิดสมาธิ เพราะถ้าอยากจะสวดมนต์ให้ราบรื่น ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ตะกุกตะกัก ก็ต้องตั้งใจจดจ่อกับ 'บทสวด' อย่างแน่วแน่ จิตจึงอยู่กับปัจจุบัน ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรม คำสอน จิตที่อยู่กับพระถือเป็นสิ่งมงคล

รูปภาพ

เอกสารประกอบ