ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง แนวทางตรวจสอบและลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง แนวทางตรวจสอบและลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

รูปภาพ

เอกสารประกอบ