ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

คำสั่งสำนักนายรัฐมนตรี ให้ นางสาวภาณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

img

ด้วยสำนักนายรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์