ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ แวดวงสงฆ์

img

คอลัมน์ แวดวงสงฆ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมาน สุดโต พระสงฆ์กับโบราณสถานในวัด วันที่ 28 ธ.ค. 2558 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ศ.พิเศษ ดร.สมศักดิ์ ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จะเป็นประธานในการประชุมสัมมนาถวายความรู้พระสังฆาธิการและฆราวาส ผู้สนับสนุนวัด กว่า 400 รูป/คน จากวัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสร้างความรู้ในการดูและรักษาโบราณสถานในวัด

รูปภาพ

เอกสารประกอบ