ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน

img

🌟 กรมการศาสนา ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสมัครการประกวด ♦️ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภททีม ๕ คน 🏆 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🌟 ส่วนกลาง สมัครได้ที่ กรมการศาสนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ 🌟 ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่กำหนด 📌รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรมการศาสนา โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๐ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

รูปภาพ