ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมการศาสนา

img

กรมการศาสนาเปิดโอกาสให้ผู้เเทนองค์การศาสนามีส่วนร่วมในการกำหนดเเละพิจารณาหลักสูตรกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ หลักสูตรพื้นฐานเเละหลักสูตรผู้นำ