ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[25-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์

img

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรมการศาสนา(ศน.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาหัวข้อ"สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2559" เพื่อให้คนไทยร่วมถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจและประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านการถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี

รูปภาพ

เอกสารประกอบ