ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ขอแจ้งการการย้ายที่ทำการองค์การตลาด สำนักงานใหญ่

img

ด้วย องค์การตลาด มท. ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไว้ใน ณ โอกาสนี้