ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023

img

ขอเชิญชวนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>>>>>>> http://itas.nacc.go.th/go/eit/talf32

รูปภาพ