ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธี และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รูปภาพ