ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

img

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาระบบ E-service สำหรับการจัดการคำขอและการรายงานผล

รูปภาพ