ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

img

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565