ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ไทยโพสต์] เคาต์ดาวน์ต้อนรับปีลิง

  เคาต์ดาวน์ต้อนรับปีลิง ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ลาทีปีแพะ ก่อนเข้าสู่ปีวอก ในช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่ มีกิจกรรมสร้างความคึกคักมากมายหลายที่ โดยเฉพาะช่วงนาที "Countdown" ที่ไม่ได้มีแต่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ตามจุดสำคัญต่างๆ ในประเทศก็ล้วนจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์นับถอยหลังก่อนเข้าสู่ปีใหม่กันหลายแห่ง แต่การลาปีเก่าไม่ได้มีแต่การเฮฮาปาร์ตี้เท่านั้น การสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเข้าสู่ปีใหม่ด้วยเช่นกัน

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์

  คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: ถ่ายภาพสวดมนต์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรมการศาสนา(ศน.) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนาหัวข้อ"สวดมนต์ข้ามปี...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ2559" เพื่อให้คนไทยร่วมถ่ายทอดความรู้สึกความประทับใจและประสบการณ์ที่พบเห็นผ่านการถ่ายภาพสวดมนต์ข้ามปี

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย]ภาพข่าว: คริสมาสต์ให้ด้วยรัก

  ภาพข่าว: คริสมาสต์ให้ด้วยรัก พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด"คริสมาสต์ให้ด้วยรัก" โดยมีองค์กรทางศาสนาคริสต์เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ศาสนิกชนและนักเรียนเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

  อ่านต่อ
 • [26-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ ภูมิบ้านภูมิเมือง: ไหว้พระ 9 องค์สวดมนต์ข้ามปี สิริสวัสดิ์มงคลชีวิต

  คอลัมน์ ภูมิบ้านภูมิเมือง: ไหว้พระ 9 องค์สวดมนต์ข้ามปี สิริสวัสดิ์มงคลชีวิต สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เข้าสัปดาห์สุดท้ายของปฏิทินปี 2558 กันแล้ว ผู้คนคงวางโปรแกรมเที่ยวต่างๆ นานาในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีแล้วรับปีใหม่ 2559 ไว้กันแต่เนิ่น อีกท่องเที่ยวเชิงธรรมะไปในตัวมีจำนวนไม่น้อย

  อ่านต่อ
 • [26-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล

  วธ.จับมือขสมก.ไหว้พระ9วัดส่งท้ายปีสืบสิริสวัสดิ์ 9รัชกาล ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ

  คอลัมน์ หมายเหตุสยาม: สัมมนาใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สาเหตุหนึ่งของปัญหาการทุบทำลายโบราณสถานภายในวัดวาอาราม คือ พระสงฆ์ไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 10 พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดี หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี"

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ แวดวงสงฆ์

  คอลัมน์ แวดวงสงฆ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สมาน สุดโต พระสงฆ์กับโบราณสถานในวัด วันที่ 28 ธ.ค. 2558 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ศ.พิเศษ ดร.สมศักดิ์ ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จะเป็นประธานในการประชุมสัมมนาถวายความรู้พระสังฆาธิการและฆราวาส ผู้สนับสนุนวัด กว่า 400 รูป/คน จากวัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสร้างความรู้ในการดูและรักษาโบราณสถานในวัด

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] รอบกรุง

  รอบกรุง กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรม-สัมมนา-การแสดงสินค้า 25 ธ.ค.-24 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดย 'กรมศิลปากร' อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญปางต่างๆ 9 องค์ ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสสักการะ ประดิษฐานให้ร่วมสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะ, กิจกรรม ไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล โดย 'กรมศาสนา' จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.-3 ม.ค.

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] สวดมนต์ข้ามปี 2559

  สวดมนต์ข้ามปี 2559 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปีนี้เป็นปีแรกที่ 'กระทรวงวัฒนธรรม' ร่วมกับ 'กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา' จัดงานปีใหม่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอ ความพิเศษแนวคิดการจัดงานด้วยการจัด สวดมนต์ข้ามปี เพื่อแสดงภาพ แห่งวิถีความเป็นไทย สร้างภาพลักษณ์ความสวยงามตามเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เว็บไซต์กรมการศาสนาระบุว่า การสวดมนต์ ทำให้เจริญสติและจิตเกิดสมาธิ เพราะถ้าอยากจะสวดมนต์ให้ราบรื่น ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ตะกุกตะกัก ก็ต้องตั้งใจจดจ่อกับ 'บทสวด' อย่างแน่วแน่ จิตจึงอยู่กับปัจจุบัน ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรม คำสอน จิตที่อยู่กับพระถือเป็นสิ่งมงคล

  อ่านต่อ
 • [27-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 2 ค่ำ เดือนอ้าย (1) แล้วมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปฏิทินปี 2558 "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี เช่นเดียวกับด้านกระทรวงวัฒนธรรม วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีได้ทำโน่นนี่นั่น

  อ่านต่อ
 • [28-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] สวดมนต์ข้ามปี-ทั่วไทยข้ามไปพม่า-ลาว-กัมพูชา

  สวดมนต์ข้ามปี-ทั่วไทยข้ามไปพม่า-ลาว-กัมพูชา ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่ปี 2548 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ "สวดมนต์ข้ามปี" ในวัดเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ เพื่อกระตุ้นให้คนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น จัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนกลางจัดที่วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาคคณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ วัดทุกวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒน ธรรมจังหวัด-อำเภอ-ตำบล ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ