ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • [29-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] ภาพข่าว: สวดมนต์ข้ามปี

  ภาพข่าว: สวดมนต์ข้ามปี ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมความก้าวหน้าการจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2559 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 12 กรมการศาสนา

  อ่านต่อ
 • [วธ ๐๓๐๓/๑๓๑๘] ขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙

  [วธ ๐๓๐๓/๑๓๑๘] ขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเชิญชวน รณรงค์กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ ในจังหวัดอย่างแพร่หลาย พร้อมนี้ขอความกรุณารายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและส่งภาพการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ลงใน Line

  อ่านต่อ
 • ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล กรมการศาสนาร่วมกับวัดประจำรัชกาล ทั้ง ๙ วัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รับบริการอย่างมีความสุข โดยการจัดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งรับ – ส่ง บริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดเป้าหมายทั้ง ๙ วัด ซึ่งจะวิ่งรับ – ส่ง ผ่านหน้าวัดทุกๆ ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวนวันละ ๘ คัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงวันดังกล่าวจะมีพระธรรมวิทยากรนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บรรยายธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมีพระธรรมวิทยากรหรือมัคคุเทศก์ นำชมวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย วัดประจำรัชกาล ๙ วัด ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

  อ่านต่อ
 • [25-ธ.ค.-2558/ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล] ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล

  ศน.ชวนประกวดภาพ'สวดมนต์ข้ามปี'ชิงรางวัล พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กรมการศาสนา(ศน.) ได้ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559 ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ถึงวันใหม่ 1 ม.ค. 2559 เวลา 00.30 น. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส

  อ่านต่อ
 • ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา

  อ่านต่อ
 • ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙

  ข่าวสาร ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๙ ติดต่อศูนย์ประสานงาน โครงการสวดมนต์ข้ามปี 2559 หมายเลขศูนย์ฮอตไลน์ +662-446-8182 , +669-2446-8038, +669-2446-8739

  อ่านต่อ
 • [18-ธ.ค.-2558/ข่าวสด (กรอบบ่าย)] พระบรมส่งเสด็จสังฆราชชาวไทย-ทั่วปท.วางช่อไม้จันทน์ร่วมถวายอาลัยองค์โสมเสด็จทำบุญ'พระอัฐิ'

  พระบรมส่งเสด็จสังฆราชชาวไทย-ทั่วปท.วางช่อไม้จันทน์ร่วมถวายอาลัยองค์โสมเสด็จทำบุญ'พระอัฐิ' ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจวางดอกไม้จันทน์ถวายอาลัย-ส่งเสด็จ'สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ'ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ นับหมื่นร่วมริ้วขบวนอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพจากวัดบวรฯไปยังพระเมรุที่วัดเทพศิรินทราวาส สองฟากถนนที่ขบวนผ่านดารดาษไปด้วยโต๊ะหมู่บูชา กังวานก้องด้วยเสียงสวดมนต์ระลึกพระคุณ 'สมเด็จพระบรมฯ'เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีสำคัญจนเสร็จสิ้น โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วยจำนวนมาก สำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระอัฐิที่ตำหนักเพ็ชร 'พระองค์โสมฯ'เสด็จทรงเป็นประธาน

  อ่านต่อ
 • [18-ธ.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] ร่ำไห้อาลัยพระสังฆราช พระบรมฯพระราชทานเพลิงเก็บอัฐิ-อัญเชิญกลับวัดบวรฯ

  ร่ำไห้อาลัยพระสังฆราช พระบรมฯพระราชทานเพลิงเก็บอัฐิ-อัญเชิญกลับวัดบวรฯ มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พระบรมฯ-พระเทพฯเสด็จฯพระ ราชทานเพลิงพระศพ'สมเด็จพระ สังฆราช' ประชาชนหลายหมื่นคน ร่วมริ้วขบวนเคลื่อนพระโกศไปวัดเทพศิรินทร์

  อ่านต่อ
 • [19-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

  ภาพข่าว: นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเยี่ยมอาการป่วย พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ขณะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันก่อน.

  อ่านต่อ
 • [19-ธ.ค.-2558/คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)] วธ.มอบของขวัญปีใหม่สู่ใจประชาชน

  วธ.มอบของขวัญปีใหม่สู่ใจประชาชน คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทย ที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอความครม.เห็นชอบ 8 โครงการของขวัญปีใหม่จากเป็นไทยสู่ใจประชาชน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน" ปี 2559 จำนวน 194 โครงการ ตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆ สังกัด วธ. จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

  อ่านต่อ
 • [20-ธ.ค.-2558/สยามรัฐ] คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม

  คอลัมน์ จิปาถะวัฒนธรรม สยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หนามยอกอก สวัสดีอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ปฏิทินจันทรคติไทยขึ้น 10 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะแม อีกสองสัปดาห์สิ้นปี สถานที่ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนออกไป "เคานต์ดาวน์" ส่งท้ายปี 2558 รับปีใหม่ 2559 กัน

  อ่านต่อ
 • [21-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ] ศน.จัด3กิจกรรมมอบความสุขชาวไทยรับปีใหม่

  ศน.จัด3กิจกรรมมอบความสุขชาวไทยรับปีใหม่ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ได้วางแนวทางการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.2559 โดยมี 3 กิจกรรมสำคัญ

  อ่านต่อ