ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๔๒๒ ลว.๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกอบข้อมูลประกอบการพิจารณา

  คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการ ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  อ่านต่อ
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ตำแหน่งนิติกร)

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (ตำแหน่งนิติกร)

  อ่านต่อ
 • [16-ธ.ค.-2558/กรุงเทพธุรกิจ] การเรียนรู้จากวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา

  การเรียนรู้จากวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ การใฝ่รู้สู้สิ่งยากนั้นคือ การค้นหาคนดีมีวิชาความรู้ในที่ต่างๆ แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็ดั้นด้นหาและขอเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชา กรเริ่มต้นหาความรู้นั้น ในอดีตใช้ วิธีการเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ ดังนั้นการเล่าเรียนจึงต้องมีผู้เล่า อย่างพระมหาเถรปู่ครู หรือนักปราชญผู้รู้จริงคอยบอกเล่าให้จำให้รู้ ครั้นเมื่อมีการจัดการศึกษาขึ้นในสังคม วัดจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรก ของประชาชน โดยมีพระเถระผู้รู้ธรรมเป็นครูพระและนักปราชญราชบัณฑิตเป็นผู้สอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้

  อ่านต่อ
 • [16-ธ.ค.-2558/ข่าวสด] พระราชทานเพลิงสังฆราช ส่งเสด็จด้วยอาลัย พระบรมฯเสด็จเป็นประธานริ้วขบวนอิสริยยศ-อลังการจากตำหนักเพ็ชรถึงพระเมรุกทม.จัด46วัด-ดอกไม้จันทน์

  พระราชทานเพลิงสังฆราช ส่งเสด็จด้วยอาลัย พระบรมฯเสด็จเป็นประธานริ้วขบวนอิสริยยศ-อลังการจากตำหนักเพ็ชรถึงพระเมรุกทม.จัด46วัด-ดอกไม้จันทน์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 'สมเด็จพระบรมฯ' เสด็จฯพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราชฯ วันนี้ที่พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมขบวนทหาร 3 เหล่าทัพ 3 กองพัน ขบวนพระอิสริยยศ มีธง 3 ชาย นำริ้ว คู่แห่ กลองชนะ สังข์ แตร รถพระอ่านพระอภิธรรมนำ ราชรถทรงพระโกศพระศพ แวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณี ผู้นำคณะสงฆ์-องค์กรพุทธศาสนาจาก 13 ประเทศร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสังฆบิดรของไทยด้วย 'สมเด็จพระบรมฯ'เสด็จฯตำหนักเพ็ชร งานพระราชกุศลออกพระเมรุ พร้อมด้วย'สมเด็จพระเทพฯ'และ'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีฯ'

  อ่านต่อ
 • [16-ธ.ค.-2558/มติชน] ประชาชนแต่งดำอาลัย'สังฆราช'พระราชทานเพลิงวันนี้ พระบรมฯเสด็จวัดเทพฯทรงเป็นประธานในพิธี19ผู้นำสงฆ์ทั่วโลกร่วมริ้วขบวนพระศพยิ่งใหญ่

  ประชาชนแต่งดำอาลัย'สังฆราช'พระราชทานเพลิงวันนี้ พระบรมฯเสด็จวัดเทพฯทรงเป็นประธานในพิธี19ผู้นำสงฆ์ทั่วโลกร่วมริ้วขบวนพระศพยิ่งใหญ่ มติชน ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พระบรมฯ-พระเทพฯเสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล'สมเด็จพระสังฆราช' วันสุดท้ายสักการะพระศพประชาชนแน่นตำหนักเพ็ชร ประมุขสงฆ์ต่างประเทศร่วมด้วย ถวายดอกไม้จันทน์รอบแรก 12.30-15.30 น. กาญจน์จัดบรรพชาสามเณร 200 รูป

  อ่านต่อ
 • [16-ธ.ค.-2558/ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)] วธ.จัดกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 59

  วธ.จัดกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 59 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี 2559 โดยหน่วยงานต่าง ๆ สังกัด วธ. จัดกิจกรรมดังนี้ กรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรมไหว้พระประจำ 9 รัชกาล ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 58-4 ม.ค. 59

  อ่านต่อ
 • [17-ธ.ค.-2558/แนวหน้า] ส่งเสด็จพระสังฆราช

  ส่งเสด็จพระสังฆราช แนวหน้า ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมส่ง เสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระสังฆราช เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม

  อ่านต่อ
 • [17-ธ.ค.-2558/ไทยโพสต์] สถิตไว้ในแดนธรรม พระราชทานเพลิงพระศพสังฆราช'พุทธศาสนิกชน'ส่งเสด็จ

  สถิตไว้ในแดนธรรม พระราชทานเพลิงพระศพสังฆราช'พุทธศาสนิกชน'ส่งเสด็จ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไทยโพสต์ * พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส ขณะที่ริ้วขบวนพระอิสริยยศเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชอลังการสมพระเกียรติ โดยมีพุทธศาสนิกชนเฝ้าส่งเสด็จตลอดเส้นทางท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า กระทรวงวัฒนธรรมเก็บข้อมูลทำบัน ทึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เป็นหนังสือปกแข็ง 800 หน้า จำนวน 10,000 เล่ม กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนา คมปีหน้า

  อ่านต่อ
 • [15-ธ.ค.-2558/โพสต์ทูเดย์] คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์

  คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มหาบุญส่ง โพสต์ทูเดย์ 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน ทุกข่าวสาร บริการทันใจ......อยู่ๆ ก็มีข่าว สุเทพ เทือกสุบรรณ จับมือกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งพรรคการเมืองใหม่ ชนิดหย่าขาดกับ พรรคประชาธิปัตย์ข่าวถูกกระพือพร้อมกันในช่วงวันหยุด เหมือนนัดหมายกันไว้ ร้อนถึง เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลูกชายลุงกำนัน ต้องรีบออกมาปฏิเสธพัลวัน......หากจับทิศทางข่าวช่วงนี้ทำไม คุณชายหมู ถูกคนพรรคเดียวกัน ถล่มแทบจมบาทา แฉสารพัดเรื่องทำให้คนคลางแคลงใจ ว่ากันตามเนื้อผ้า หากผู้ใหญ่ไม่ เปิดไฟเขียว ใครจะหาญกล้าลุกมา ทุบหม้อข้าว ถล่มคุณชาย

  อ่านต่อ
 • [15-ธ.ค.-2558/ข่าวสด] วธ.จัด'สคส.'ออนไลน์รับวันปีใหม่

  วธ.จัด'สคส.'ออนไลน์รับวันปีใหม่ ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม - เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงผลประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า ตามที่รัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานั้น ที่ประชุมเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน" ปี 2559

  อ่านต่อ
 • [15-ธ.ค.-2558/พิมพ์ไทย] วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ9วัด ของขวัญปีใหม่นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน

  วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ9วัด ของขวัญปีใหม่นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่า จากกรณีรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด"ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนปี 2559"

  อ่านต่อ
 • [16-ธ.ค.-2558/เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)] วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

  วธ.เตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนไทย เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน" ปี 2559 โดยแต่ละหน่วยงานจะจัดกิจกรรม ดังนี้ กรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาล ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.58-4 ม.ค. 59 โดยจัดรถโดยสารให้บริการรับ-ส่งพุทธศาสนิกชน ในเขต กทม. และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

  อ่านต่อ